SALETRA amonowa 32

N 32


ulotka pdf

STOSOWANIE:
Saletra amonowa 32 makro jako uniwersalny nawóz azotowy, moze być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebe lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Saletrę amonową 32 makro można mieszać z saletrzakami/Salmagiem i Siarczanem amonu AS 21, a bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

 

WŁAŚCIWOŚCI:
Saletra amonowa 32 makro zawiera w takich samych ilościach wolniej działają̨cy azot w formie amonowej oraz szybko działają̨cy azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regeneracę roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowana przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost.