SIARCZAN amonu AS21

N(S) 21(24)


ulotka pdf

STOSOWANIE:
Siarczan amonu AS 21 jako nawóz wiosenny może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Szczególnie polecany do wczesnowiosennego nawożenia roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), roślin strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Siarczan amonu AS 21 zaleca się̨ stosować́ w pierwszej kolejności przedsiewnie lub przed zabiegami uprawowymi, by wymieszać́ go z glebą lub pogłównie przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Siarczan amonu AS 21 można mieszać́ bezpośrednio przed rozsiewem z Saletrą amonową 32 makro, Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są̨ suche.

WŁAŚCIWOŚCI:
Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zaletą tego nawozu jest możliwość́ wiosennego zasilenia roślin azotem oraz siarką. Duża zawartość́ siarki siarczanowej, doskonale rozpuszczalnej w wodzie, uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę̨ już̇ od początku wiosennej wegetacji. Pamiętajmy, że największe i coraz bardziej powszechne niedobory siarki w glebie występują̨ wczesną wiosną, po jej zimowym wymyciu z gleby. Stosowanie Siarczanu amonu AS 21 powoduje dobre ukorzenienie roślin, zwiększa dynamikę̨ ich wzrostu już̇ we wczesnych fazach rozwojowych oraz poprawia ich odporność́, decyduje więc o wzroście plonu i poprawie jego jakości.