POLIFOSKA PLUS

NPK(MgS) 5-10-20(7-9)


ulotka pdf

5%   - azot (N) całkowity w formie amonowej
10% - pięciotlenek fosforu (P2O5 )rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
8%   - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
20% - tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
7%   - tlenek magnezu (MgO) całkowity
9%   - trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 

STOSOWANIE: 
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, szczególnie przy niedoborze obornika w gospodarstwie, pod rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® PLUS zaleca się stosować na gleby ubogie w potas i magnez, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potaso i magnezolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza, rzepak i motylkowe. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® PLUS przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‐20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIFOSKĘ® PLUS można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. 

WŁAŚCIWOŚCI: 
Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych lub jasnoróżowych, klasa ziarnowa 2‐5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9‐1,0 kg/dm3. POLIFOSKA® PLUS zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a 8% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 20% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 7% magnezu (MgO) całkowitego w formie węgla‐ nu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, poprawia ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonu jako najlepiej przyswajalna forma, a także stosunek fosforu do potasu 1:2 to podstawa dobrego ukorzenienia roślin i prawidłowego ich rozwoju od okresu powschodowego. Młode rośliny bardzo słabo pobierają magnez, niezbędny nie tylko w procesach fotosyntezy. Słabo pobierane przez oziminy jesienią mikroskładniki wydatnie wspomaga 9% dodatek siarki, która ma także korzystny wpływ na wzrost odporności roślin przed zimą oraz poprawia wartość biologiczną plonu.