POLIFOSKA PETROPLON

NPK(MgS) 5-10-30(3-9) + (B) 0,1


ulotka pdf
5%    - azot (N) całkowity w formie amonowej 
10%  - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
8%    - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 
30%  - tlenekpotasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
3%    - tlenek magnezu (MgO) całkowity
9%    - trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 
0,1% - bor(B)całkowity 

STOSOWANIE: 
POLIFOSKĘ® PETROPLON zaleca się stosować w pierwszej kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku jak i bez obornika. Stosować także pod inne okopowe (ziemniak, marchew pastewna), motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa kapustne i korzeniowe) i sadownictwie. Pod zboża i trawy w uprawie polowej oraz na użytkach zielonych stosować w ograniczonych dawkach. POLIFOSKĘ® PETROPLON zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas oraz bor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® PETROPLON przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‐20 cm. Nawóz można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime, na przykład rzepak. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIFOSKĘ® PETROPLON można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. 

 

WŁAŚCIWOŚCI:
Nawóz granulowany, jasnoszare do ciemnoszarych lub różowe, równomierne granulki, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9‐1,0 kg/dm3. POLIFOSKA® PETROPLON zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a 8% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 3% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie, w formie siarczanu. Zawiera także 0,1% boru (B) całkowitego. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonu jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika. Bor decyduje o prawidłowym rozwoju stożka wzrostu, budowie ścian komórkowych (zwiększa odporność), reguluje procesy kwitnienia i zapylania, zawiązywania nasion i owoców, zapewnia pełny rozwój kłosów, kolb, łuszczyn i strąków. Taki skład chemiczny powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój rośliny od okresu powschodowego, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa na pełne kwitnienie i większy plon o wysokiej wartości biologicznej.