POLIFOSKA 4

NPK(MgS) 4-12-32(2-9)


ulotka pdf

4%   - azot (N) całkowity w formie amonowej
12% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
10% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
32% - tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
2%   - tlenek magnezu (MgO) całkowity
9%   - trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 

STOSOWANIE:
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 4 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 4 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.POLIFOSKĘ® 4 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. 

WŁAŚCIWOŚCI:
Nawóz granulowany, jasnoszare do ciemnoszarych lub różowe, równomierne granulki, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. POLIFOSKA® 4 zawiera 4% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 32% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie    węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonu jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Szeroki stosunek fosforu do potasu oraz duża zawartość potasu zabezpiecza rośliny w potas, zwiększając ich odporność na niedobory wody. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 4 wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowyich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu. Wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na wierny i wysoki plon.