POLIFOSKA 5

NPK(MgS) 5-15-30(2-7)


ulotka pdf

5%   - azot (N) całkowity w formie amonowej
15% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
13% - pięciotlenek fosforu(P2O5)rozpuszczalny w wodzie 30% -tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
2%   - tlenek magnezu (MgO) całkowity
7%   - trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie


STOSOWANIE: 
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 5 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 5 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‐20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIFOSKĘ® 5 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z sale‐ trzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. 

WŁAŚCIWOŚCI:
Nawóz granulowany, jasnoszare do ciemnoszarych lub różowe, równomierne granulki nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9‐1,0 kg/dm3. POLIFOSKA® 5 zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 15% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a 13% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonu jest najlepiej  przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Szeroki stosunek fosforu do potasu oraz duża zawartość potasu zabezpiecza rośliny w potas, zwiększając ich odporność na niedobory wody. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 5 wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu. Wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na wierny i wysoki plon.