POLIFOSKA 6

NPK(S) 6-20-30(7)


ulotka pfd

6%   - azot (N) całkowity w formie amonowej
20% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
17% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
30% - tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
7%   - trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 

STOSOWANIE: 
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 6 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 6 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‐20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.POLIFOSKĘ® 6 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 
Nawóz granulowany, jasnoszare do ciemnoszarych lub różowe, równomierne granulki, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9‐1,0 kg/dm3. POLIFOSKA® 6 zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 20% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a 17% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w      wodzie, w formie siarczanu.Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonu jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 6 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowanyprzedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu. Wpływa także na równomierne dojrzewanie oraz wierny, wysoki plon roślin.