mocznik.pl

N 46 


ulotka pdf

STOSOWANIE:
Mocznik.pl® jest nawozem uniwersalnym i w związku z tym może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Można go stosować przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty. Małą efektywność wykazuje także na podmokłych, zimnych glebach, gdy stosowany jest zbyt wcześnie wiosną. Mocznika.pl® nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z nawozami: POLIDAP®, POLIFOSKA®, POLIMAG® S, sól potasowa i z jedynym azotowym – siarczanem amonu. Jednorazowa dawka mocznika.pl® nie powinna przekraczać 250 kg/ha.

WŁAŚCIWOŚCI:
Białe, równomierne granulki, zabezpieczone środkami antyzbrylającymi, higroskopijne. Gęstość nasypowa: 0,70 – 0,78 kg/dm3. Mocznik.pl® zawiera 46% azotu (N) w formie          amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą dość wolno, dlatego azot z mocznika.pl® jest udostępniany roślinom równomiernie i w związku z tym nie następuje nadmierne gromadzenie szkodliwych azotanów tak w roślinie jak i w wodzie gruntowej. Straty azotu z gleby są małe. Mocznik.pl® bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. 

STOSOWANIE mocznika.pl® DO DOLISTNEGO DOKARMIANIA ROŚLIN
Do dokarmiania stosuje się azot w formie roztworu mocznika.pl®. Mocznik.pl® ma małe właściwości parzące w porównaniu z saletrą amonową lub RSM. Dokarmianie dolistne jest tym bardziej efektywne, im rośliny są lepiej zaopatrzone w podstawowe składniki pokarmowe i są zdrowe. Oprysk drobnokroplisty wykonuje się podczas małego nasłonecznienia, niższych temperatur i w miarę dobrej wilgotności gleby, ale nie krótko po intensywnych deszczach, gdy zmyta jest częściowo ochronna warstwa woskowa.

Do dokarmiania dolistnego stosuje się:

  • mocznik.pl®, w dopuszczalnym dla dokarmianego gatunku roślin stężeniu roztworu. Wszystkie środki ochrony roślin należy stosować w najmniejszych zalecanych dawkach tam, gdzie można jednocześnie stosować roztwór mocznika.pl®, ponieważ w połączeniu z mocznikiem.pl® działają one silniej;

  • siarczan magnezu, do oprysków wszystkich roślin używać 5% roztwór (5 kg na 100 litrach cieczy) siedmiowodnego siarczanu magnezowego lub 3% roztwór jednowodnego siarczanu magnezowego;

  • wieloskładnikowe nawozy płynne, zawierające mikroskładniki pokarmowe.

    PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ

    Ciecz roboczą przygotowuje się bezpośrednio przed jej stosowaniem. Zbiornik napełnia się w 60-70% wodą i przy uruchomionym mieszadle wsypuje odważony mocznik.pl®. Następnie można dodać odważony siarczan magnezowy i/lub nawóz mikroskładnikowy. Jeżeli dodajemy pestycyd, to należy go rozpuścić najpierw w wodzie (np. w wiadrze), według zaleceń podanych na opakowaniu i do zbiornika wlewa się ten roztwór, uzupełniając zbiornik wodą do pożądanej objętości. Na 1 ha zaleca się 200-250 l tej cieczy