POLIDAP - fosforan amonu

NP(S) 18-46(5)


ulotka pdf

18% - azot (N) całkowity w formie amonowej
46% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
41% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
5%   - trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 


STOSOWANIE:
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIDAP® zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP® przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‐20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIDAP® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z sale‐ trzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. 

WŁAŚCIWOŚCI:
Nawóz granulowany, szare, równomierne granulki nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9‐1,0 kg/dm3. POLIDAP® zawiera 18% azotu (N) w formie amonowej i 46% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a 41% rozpuszczalnego w wodzie. POLIDAP® zawiera 5% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonu jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Stosowanie POLIDAPU® zwiększa odporność roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu oraz wpływa na poprawę jakości plonu.