POLIFOSKA 8

NPK(S) 8-24-24(9)


ulotka pdf

8%   - azot (N) całkowity w formie amonowej
24% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
21% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
24% - tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
9%   - trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 

STOSOWANIE: 
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 8 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas lub zasobnych w potas, a także w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 8 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‐20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIFOSKĘ® 8 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem,awdowolnymczasiezsolą potasową. 

 

WŁAŚCIWOŚCI:
Nawóz granulowany, jasnoszare do ciemnoszarych lub różowe, równomierne granulki, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9‐1,0 kg/dm3. POLIFOSKA® 8 zawiera 8% azotu (N) w formie amonowej, 24% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i  dwuamonowego, a 21% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonu jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 8 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, prawidłowe kwitnienie i równomierne dojrzewanie. Zwiększa także odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa mrozoodporność roślin oraz wpływa na poprawę jakości plonu.