POLIFOSKA 12

NPK(MgS) 12-12-12(2-27) 


ulotka pdf

2%   - azot (N) całkowity w formie amonowej
12% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
10% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
12% - tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
2%   - tlenek magnezu (MgO) całkowity
27% - trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 

STOSOWANIE:
Nawóz ten może być stosowany wiosną przede wszystkim do nawożenia roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, rzepa, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Dobre efekty uzyskuje się w nawożeniu użytków zielonych na glebach organicznych. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując ten nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‐20 cm. POLIFOSKĘ® 12 można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime, przede wszystkim pod rzepak. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIFOSKĘ® 12 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. 

WŁAŚCIWOŚCI:
Nawóz granulowany, jasnoszare do ciemnoszarych lub różowe, równomierne granulki, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,85‐0,95 kg/dm3. POLIFOSKA® 12 zawiera 12% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 12% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 27% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonu jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Duża zawartość siarki siarczanowej, rozpuszczalnej w wodzie uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji, kiedy siarki w glebie zawsze brakuje. Dodatek magnezu w początkowych fazach, płytko ukorzenionych roślin poprawia zaopatrzenie wczesnowiosenne. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od okresu powschodowego, zwiększa ich odporność, także odporność na susze. Wpływa również na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.