POLIFOSKA M

NPK(MgS) 5-16-24(4-7)


ulotka pdf

5%   - azot (N) całkowity w formie amonowej
16% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
14% - pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
24% - tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
4%   - tlenek magnezu (MgO) całkowity
7%   - trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 

STOSOWANIE: 
Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny motylkowe, przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® M zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w magnez i potas – najczęściej gleby lekkie, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny magnezo i potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, owies, kukurydza, strączkowe i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® M przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‐20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIFOSKĘ® M można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. 

 

WŁAŚCIWOŚCI:
Nawóz granulowany, jasnoszare do ciemnoszarych lub różowe, równomierne granulki, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,95‐1,05 kg/dm3. POLIFOSKA® M zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 16% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a 14% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 4% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonu jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Wysoka zawartość dobrze przyswajalnego magnezu w tym nawozie pokrywa podstawowe potrzeby magnezowe roślin. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® M wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, pełne kwitnienie, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa także ich mrozoodporność. Wpływa także na poprawę jakości plonu, równomierne dojrzewanie oraz wierny, wysoki plon roślin.