KORN-KALI

K (Mg,Na,S) 40 (+6+4+12,5)


ulotka pdf

40%     K2O tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie
6%       MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie
4%       Na2O tlenek sodu rozpuszczalne w wodzie
12,5%  SO3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzieSTOSOWANIE:
 

Wszystkie składniki pokarmowe, które zawiera Korn-Kali® są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, a tym samym natychmiast dostępne dla roślin. Korn-Kali zawiera potas oraz magnez w idealnej proporcji dla większości roślin uprawnych, co zapobiega ich wzajemnemu uwstecznianiu. 
Magnez w Korn-Kali pochodzi z naturalnego KIZERYTU (jednowodny siarczan magnezu). Pobieranie magnezu w tej postaci przebiega niezależnie od warunków środowiska np. pH. Cechą wyróżniającą Kizeryt spośród innych nawozów magnezowych jest nieporównywalnie wyższa rozpuszczalność oraz dostępność już w pierwszym roku od zastosowania – w przeciwieństwie do MgO, MgCO3 lub dolomitu, których składniki pokarmowe uwalniają się tylko w przypadku bardzo drobnego zmielenia i na glebach o pH poniżej 5,5.
Korn-Kali® jest zatem idealnym rozwiązaniem w nawożeniu zbóż, ponieważ w odpowiednich proporcjach dostarczany jest potas i magnez w formie rozpuszczalnej oraz siarka.
Wielkość granul umożliwia równomierne rozsianie Korn-Kali na polu. Jest to idealne źródło potasu i podstawa w strategii nawożenia większości roślin uprawnych, w szczególności zbóż. 

 
WŁAŚCIWOŚCI:
  • Korn-Kali® jest nawozem potasowo – magnezowym z 40 % K2O w postaci chlorku potasu oraz 6 % MgO w postaci siarczanu magnezu (Kieserit). Dalsze składniki to: sód (4 % Na2O) i siarka (12,5 % SO3).
  • Wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i bezpośrednio przyswajalne przez rośliny.
  • Korn-Kali można stosować na wszystkich stanowiskach, gdyż jest skuteczny niezależnie od poziomu pH gleby.
  • Postać granulatu umożliwia bardzo dokładny wysiew, nawet przy znacznych szerokościach.