ESTA® Kieserit gran

(Mg,S) (25,50)


ulotka pdf

STOSOWANIE:
 

25%  MgO rozpuszczalnego w wodzie tlenku magnezu
50%  SO3 rozpuszczalnego w wodzie trójtlenku siarki 

 

Wielkość dawki ESTA Kieserit gran. w rolnictwie i ogrodnictwie określają następujące czynniki:
– zapotrzebowanie poszczególnych upraw lub płodozmianu na magnez i siarkę
– zawartość magnezu i siarki oraz dostępność tych pierwiastków w glebie (warunki na stanowisku).
ESTA Kieserit gran. znajduje zastosowanie w nawożeniu melioracyjnym stanowisk ubogich w magnez, jak i w regularnym nawożeniu magnezowo- siarkowym w zależności od zapotrzebowania upraw. 

 
WŁAŚCIWOŚCI:
ESTA® Kieserit gran. nawóz siarczanowy, magnezowo-siarkowy o zawarto- ści 25% MgO i 50% SO3. zawiera składniki odżywcze, takie jak magnez i siarkę całkowicie rozpuszczalne w wodzie i natychmiast przyswajalne przez rośliny.
Działa niezależnie od wartości pH gleby w związku z tym może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb.
Wykazuje znakomite uziarnienie, twardość, sypkość i może być prawidłowo wysiewany przy pomocy wszelkich nowoczesnych siewników nawozowych.
Skuteczność nawozu magnezowego określa odpowiedni skład chemiczny, a zatem także jego rozpuszczalność. Tylko taka forma wiązania “siarczanu magnezu“, jak ma to miejsce w przypadku ESTA Kieserit gran. jest w pełni skuteczna na wszystkich stanowiskach.
Gleby z natury są ubogie w magnez. Należą do nich zwłaszcza gleby lekkie i kwaśne. Na glebach o wysokiej wartości pH i zawartości wolnego wapna, wysokie stężenie wapnia w roztworze glebowym utrudnia przyswajalność magnezu. Właśnie w tych warunkach, niezależnie od wartości pH, rozpuszczalność Kizerytu gwarantuje optymalne zaopatrzenie roślin w magnez.
Mała zawartość siarki w atmosferze w niektórych rejonach i stałe stosowanie silnie stężonych nawozów z niewielką zawartością siarki prowadzi w wielu regionach do jej niedoboru.
ESTA Kieserit gran. zawiera 50 % SO3, więc może skutecznie uzupełniać te braki. Ponadto dostateczne zaopatrzenie roślin w siarkę poprawia wykorzystanie azotu i wpływa na bardziej efektywne działanie innych nawozów.Uprawy takie jak: buraki cukrowe, rzepak i zboża wykazują duże zapotrzebowanie na potas. Aby zagwarantować optymalne zaopatrzenie w ten składnik, powinny być regularnie nawożone.
ESTA Kieserit w pełni pokrywa specjalne zapotrzebowanie nasion oleistych i różnych gatunków warzyw. Dodatkowo podwyższa jakość plonu a w szczególności zawartość oleju i witamin.
Odpowiednie zaopatrzenie w siarkę zwiększa przyswajalność azotu, a zatem podnosi produktywność i jakość roślin uprawnych.
Rośliny szybko rosnące, które w krótkim czasie produkują dużo biomasy, są szczególnie wrażliwe na niedobór Mg i S. Ze względu na swój skład, ESTA Kieserit idealnie zaopatruje rośliny w Mg i S.
W szkółkach, celem uzyskania wysokiej jakości drzewek ozdobnych (intensywna zieleń lub srebrzystość igieł), zaleca się stosowanie ESTA Kieserit jeszcze przed założeniem plantacji. W następnych latach na stanowiskach ubogich w magnez, należy w miarę możliwości, stosować co roku nawożenie nawozem ESTA Kieserit w ilości ok. 100 kg / ha.