LUBOFOS pod rzepak

NPK (Ca, Mg,S) 3,5-10-18,5 (6-2,5-17) + (B) 0,2 

STOSOWANIE:
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos pod Rzepak przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Lubofos pod Rzepak jest nawozem wieloskładnikowym granulowanym. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne. Zawiera fosforyt częściowo rozłożony, tzn., że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu.

 WŁAŚCIWOŚCI:
Lubofos pod Rzepak jest nawozem granulowanym, przeznaczonym do stosowania w uprawie rzepaku. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów. Skład nawozu uwzględnia specyficzne wymagania pokarmowe rzepaku pod względem siarki, boru i manganu. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwia roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. W uprawie rzepaku ozimego przedsiewne nawożenie Lubofosem pod Rzepak wpływa na lepsze przygotowanie roślin do okresu zimowego. Zwiększa ich zimotrwałość i mrozoodporność. Lubofos pod Rzepak zalecany jest również pod inne rośliny krzyżowe, np. gorczycę, rzepik oraz warzywa kapustne.
 

Składniki pokarmowe (procent m/m):

  • 3,5% (N) azotu amonowego, 
  • 10,0% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego,
  • 18,5% (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie, 
  • 6,0% (CaO) tlenku wapnia rozpuszczalnego w wodzie,
  • 2,5% (MgO) tlenku magnezu całkowitego, 
  • 17,0% (SO3) trójtlenku siarki całkowitego,
  • 0,2% (B) boru całkowitego. 

Posiada mikroelementy, takie jak:

  • miedź 13 ppm, 
  • mangan 90 ppm, 
  • cynk 75 ppm.

Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.