LUBOFOS pod buraki

NPK (Ca, Na,S) 3,5-10-21 (6-2,2-17) + (B) 0,2

STOSOWANIE:  Lubofos pod Buraki został opracowany specjalnie z myślą o nawożeniu wymagającej rośliny jaką jest burak cukrowy. Plantacja buraków cukrowych pobiera przeciętnie dwukrotnie więcej potasu niż fosforu, dlatego relacja K2O/P2O5 w nawozie wynosi 2:1. Produkt ten jest nawozem kompletnym, gdyż poza fosforem i potasem zawiera także inne makroskładniki takie jak azot, siarkę, wapń i sód oraz mikroelement - bor. Azot amonowy zwiększa rozpuszczalność fosforu, którego nośnikiem w nawozie jest częściowo rozłożony fosforyt, czyli forma fosforu działająca przez cały sezon wegetacyjny. Rola składników drugorzędnych polega między innymi na stymulowaniu plonotwórczego działania azotu (siarka) oraz poprawie zdrowotności plantacji (siarka i wapń). W porównaniu z innymi uprawami, burak cukrowy wykazuje większe zapotrzebowanie na sód oraz wymaga dobrego zaopatrzenia w bor. Niedostateczna zawartość boru w glebie przejawia się fizjologiczną chorobą zwaną zgorzel liścia sercowego, a niedoboru tego mikroelementu nie likwiduje stosowanie obornika. Wszystkie te specyficzne wymagania pokarmowe buraka cukrowego uwzględniono opracowując skład chemiczny Lubofosu pod Buraki.

WŁAŚCIWOŚCI:
Lubofos pod Buraki jest nawozem granulowanym, do stosowania przedsiewnego. Nawóz po zastosowaniu powinien być dobrze wymieszany z glebą. Obecność amonowej formy azotu, która jest dobrze wiązana w glebie sprawia, że Lubofos pod Buraki może być stosowany w dowolnym, przedsiewnym terminie. Jeśli wymagane są duże dawki składników zaleca się wykonanie nawożenia nie później niż 10-14 dni przed siewem buraków.