LUBOFOSKA 3,5-10-20

NPK (Ca,S) 3,5-10-20 (12,5-25,5)

STOSOWANIE:
Nawożenie Lubofoską® 3,5-10-20 należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm. W przypadku wiosennego nawożenia buraków cukrowych nawóz powinno się wysiać nie później niż 7-10 dni przed siewem, zwłaszcza w sytuacji stosowania jednorazowo dużej dawki nawozowej.

WŁAŚCIWOŚCI:
Lubofoska® 3,5-10-20 jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to szybko działającym. Nawóz ten zawiera wszystkie składniki pierwszoplanowe (NPK) oraz wapń i siarkę w formach łatwo przyswajalnych dla roślin. Dobra rozpuszczalność fosforanów w wodzie (80% składnika) stwarza możliwości zastosowania nawozu także w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie. Opracowując skład chemiczny Lubofoski® 3,5-10-20 uwzględniono duże zapotrzebowanie roślin na siarkę w różnych fazach rozwojowych. Z tego względu nawóz zawiera różne formy siarki, uwalniane z granuli stopniowo, przez cały sezon wegetacyjny. Skład chemiczny Lubofoski® 3,5-10-20 sprawia, że jest to nawóz uniwersalny. W przeciętnych warunkach glebowych z powodzeniem może być stosowany zarówno pod zboża (ozime i jare), jak i pod rzepak ozimy, buraki cukrowe i kukurydzę. W uprawie ozimin, Lubofoska® 3,5-10-20 zapewnia plantacji niezbędne ilości azotu w okresie jesieni, a w przypadku roślin jarych obecność tego składnika w nawozie pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek nawozów azotowych. Amonowa forma azotu zwiększa dostępność trudno-rozpuszczalnych związków fosforu w glebie.