LUBOFOSKA POD ZBOŻA

NPK (Ca, S) 4-10-18(12,5-26)+Cu(0,10)+Mn(0,2)

STOSOWANIE:
Nawożenie należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10 – 20 cm. Nawóz można zastosować bezpośrednio przed siewem, jedynie w przypadku stosowania bardzo dużych dawek wysiewu nawozu należy dokonać 10-14 dni przed siewem zbóż. W przypadku nawożenia jęczmienia browarnego należy zwrócić uwagę aby nie przenawozić roślin azotem stosowanym w okresie wiosny.

WŁAŚCIWOŚCI:
Nawóz uwzględnia szczególnie duże zapotrzebowanie pszenicy (zwłaszcza konsumpcyjnej) na miedź i jęczmienia na mangan. Rola miedzi polega na zwiększeniu odporności roślin na atak patogenów oraz korzystnym wpływie na metabolizm azotu (lepsze wypełnienie kłosa, większa zawartość glutenu). Naturalna przyswajalność manganu jest zdecydowanie mniejsza w glebach o uregulowanym odczynie, a takie stanowiska są predysponowane do uprawy jęczmienia. Wystąpienie niedoboru manganu na plantacjach jęczmienia, a niekiedy także owsa można zatem skutecznie ograniczyć stosując Lubofoskę pod Zboża z miedzią i manganem. Dużą zaletą nawozu jest także zawartość siarki, w formach o zróżnicowanej szybkości działania (siarczany są uwalniane przez cały sezon wegetacyjny). Zawartość łatwo przyswajalnego azotu w nawozie sprawia, że w przypadku uprawy zbóż ozimych nie jest potrzebne dodatkowe jesienne nawożenie Lubofoska pod Zboża może być stosowana nawet w stanowiskach wyczerpanych ze składników mineralnych, gdyż wszystkie składniki zawarte w nawozie znajdują się w formach łatwo rozpuszczalnych.