SUPERFOSFAT 20

P (Ca, S) 19 (25-13)

STOSOWANIE:
Superfosfat 20 jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.SKŁAD CHEMICZNY


Superfosfat 20 jest nawozem granulowanym.

Składniki pokarmowe (procent m/m):

  • 19,0% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym min. 93,0% rozpuszczalnego w wodzie,
  • 25,0% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie, 
  • 13,0% siarki (S) całkowitej. 

Nawóz posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak:

  • 14 ppm boru, 
  • 15 ppm miedzi, 
  • 26 ppm manganu, 
  • 120 ppm cynku.

Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

WŁAŚCIWOŚCI:

  • Granulacja: zawartość granulek o wymiarach 1,0 do 5,0 mm min. 90%.
  • Nawóz uzyskał Certyfikat Zgodności nr Z/13/20020/14/PC wydany przez PCBC.