SUPERFOSFAT 19

Superfosfat prosty P (Ca, S) 17(24-12)

STOSOWANIE:
Superfosfat 19 jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm. Tylko na użytkach
zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.

SKŁAD CHEMICZNY

Składniki pokarmowe (procent m/m):

  • 17,0% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym min. 93,0% rozpuszczalnego w wodzie,
  • 24,0% (CaO) tlenku wapnia rozpuszczalnego w wodzie, 
  • 12,0% (S) siarki całkowitej. 

Posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak:

  • bor 15 ppm, 
  • miedź 16 ppm, 
  • mangan 28 ppm 
  • cynk 125 ppm.

Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

WŁAŚCIWOŚCI:
Superfosfat 19 przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, na wszystkie gleby, niezależnie od
ich składu chemicznego. Jest też dobrym nawozem do stosowania na użytkach zielonych, gdzie postać pylista superfosfatu daje lepsze
wyniki od granulowanej.