LUBOPLON - WAPNIOWO-MAGNEZOWY

27 CaO-16 MgO granulowany

STOSOWANIE:
Nawóz wapniowo-magnezowy należy stosować przedsiewnie, a po wysiewie dobrze wymieszać go z glebą. Na gruntach ornych nawóz najlepiej stosować po podorywce lub przed orką przedzimową późną jesienią. Dopuszczalne jest też jesienne przedsiewne stosowanie nawozu przy zagwarantowaniu dobrego wymieszania z glebą. Na trwałych użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami wapnowania tych użytków. Zabieg nawożenia należy wykonać w okresie poza wegetacyjnym, jesienią lub na przedwiośniu. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych.

DAWKOWANIE:
W zależności od zasobności gleb w magnez przyswajalny, dawki nawozu wynoszą od 150 do 350 kg/ha. W stanowiskach słabszych zalecane jest wprowadzanie nawozu co roku (można w mieszankach z innymi nawozami), w dawkach 150-250 kg/ha. Natomiast na glebach średnich i ciężkich umiarkowanie zasobnych w magnez, dobre efekty uzyskać można stosując nawóz z myślą o roślinach szczególnie wymagających, w jednorazowej dawce wynoszącej 200-350 kg/ha, zależnie od zasobności gleby w magnez. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

WŁAŚCIWOŚCI:
Nawóz wapniowo-magnezowy przeznaczony jest do stosowania w każdych warunkach glebowych, niezależnie od rodzaju uprawy. Zalecany jest przede wszystkim na gleby o nieskiej zasobności w magnez. Jego podstawowe znaczenie polega na poprawie zaopatrzenia roślin uprawnych w składniki drugoplanowe, takie jak: wapń, magnez i siarka. Funkcje tych składników, zwłaszcza magnezu i siarki to stymulacja plonotwórczego działania azotu. Rośliny dobrze odżywione siarką i wapniem są mniej podatne na atak patogenów. W Polsce dominują gleby lekkie, często zakwaszone, w których występują niedobory magnezu, a w skrajnych przypadkach także wapnia. Stąd bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie Nawozu wapniowo-magnezowego o umiarkowanej szybkości działania. Składniki zawarte w nawozie będą uwalniane stopniowo w czasie sezonu wegetacyjnego, bez ryzyka szybkiego wymycia ich poza zasięg systemu korzeniowego. Poza funkcją żywieniową, nawóz ten przyczyni się do poprawy właściwości fizykochemicznych gleby. Obezność wapnia i magnezu w nawozie jest szczególnie ważna z punktu widzenia nawożenia roślin, które z plonem biologicznym pobierają duże ilości obu tych składników . Do roślin bardzo wymagających zaliczyć należy rzepak ozimy i buraka cukrowego. W przypadku upraw o mniejszych wymaganiach (zboża), wskazane jest stosowanie nawozu jako działanie profilaktyczne, przygotowujące stanowisko pod roślinę następczą (liściastą). Formulacja chemiczna nawozu pozwala na stosowanie go w systemie nawożenia w ,,zmianowaniu" czyli  w taki sposób, aby przygotować dobre stanowisko dla roślin najbardziej wymagających.