LUBOPLON KALIUM

K (Ca, Mg, S) 40(4,5-4-13)

SKŁAD CHEMICZNY
  • 40,0% (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie
  • 7,5% (CaO) tlenku wapnia całkowitego
  • 4,5% (CaO) tlenku wapnia rozpuszczalnego w wodzie
  • 4,0% (MgO) tlenku magnezu całkowitego
  • 13,0% (SO3) trójtlenku siarki całkowitego

 


STOSOWANIE:
Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawóz należy wymieszać z glebą
na głębokości 10-20 cm. W uprawie buraków cukrowych należy unikać stosowania dużych dawek nawozu bezpośrednio przed siewem. W stanowiskach przeznaczonych pod buraki ewentualnej korekty zasobności gleby, wymagającej dużej dawki składnika, należy dokonać jesienią. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie, przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać wczesną wiosną. W razie konieczności wprowadzenia do gleby dużej ilości potasu część dawki należy zastosować po zbiorze pierwszego pokosu lub po wypasie zwierząt.


WŁAŚCIWOŚCI:
Nawóz jest przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie. Może być polecany zarówno do bieżącego nawożenia roślin, jak i poprawy zasobności gleb w potas. Bardzo dobrze sprawdza się na trwałych użytkach zielonych. Głównym składnikiem jest potas, którego działanie w roślinie jest wielokierunkowe. Dobre zaopatrzenie w ten składnik powoduje większą naturalną odporność roślin na działanie patogenów, pozwala lepiej przystosować się do stresu wywołanego niedoborami wody, a także poprawia zimotrwałość plantacji ozimych. Obok potasu nawóz zawiera także siarkę i magnez. Wszystkie te składniki zwiększają wydajność fotosyntezy oraz poprawiają efektywność azotu pochodzącego z gleby i nawozów (funkcje plonotwórcze).