LUBOPLON - MAGNEZOWO-SIARCZANOWY

16 MgO-17 SO3 gran

SKŁAD CHEMICZNY
  • 16% tlenku magnezu (MgO) całkowitego, 
  • 6,5% tlenku magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie,
  • 17% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego.


STOSOWANIE:

Nawóz przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania celem uzupełnienia zasobów glebowych w magnez i siarkę. Nawóz szczególnie nadaje się do nawożenia rzepaku ozimego i pszenicy ozimej, buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy oraz na plantacjach wieloletnich. Specyficzny skład chemiczny nawozu sprawia, że produkt wykazuje dużą efektywność także na glebach lekko kwaśnych i podatnych na zakwaszanie.
Nawożenie najlepiej wykonać przed uprawą przedsiewną, tak aby nawóz wymieszać z glebą. W przypadku gleb lekkich zaleca się podział dawki w ilości od 30-50% w okresie wczesnojesiennym, a resztę wczesną wiosną, w celu zapobiegania wymywaniu składników. W uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz może być stosowany z powodzeniem także wczesną wiosną w celu regeneracji plantacji po zimie oraz pobudzenia roślin do wiosennej wegetacji. Na plantacjach wieloletnich bardzo dobre efekty stosowania nawozu można osiągnąć wykonując nawożenie wiosną oraz w mniejszych dawkach w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu.WŁAŚCIWOŚCI:
Luboplon magnezowo-siarczanowy dostarcza kluczowe dla roślin pierwiastki (magnez i siarkę) niezbędne dla uzyskania wysokiego i jakościowo dobrego plonu. Oprócz uzupełniania kompleksu glebowego w S i Mg działa aktywnie, redukując negatywny wpływ toksycznego glinu na system korzeniowy młodych roślin. Poza tym zwiększa efektywność nawozów azotowych co prowadzi do zmniejszenia nakładów ponoszonych na stosowanie azotu oraz ogranicza rozpraszanie tego składnika w  środowisku. Magnez i siarka odgrywają dużą rolę w kształtowaniu jakości zbieranych roślin (poprawa składu aminokwasowego, zwiększenie zawartości glutenu w ziarnie pszenicy, tłuszczu w nasionach rzepaku, cukru w korzeniach buraków i skrobi w bulwach ziemniaków). Ponadto rośliny dobrze odżywione siarką są odporniejsze na choroby grzybowe i atak szkodników. Opracowując skład chemiczny nawozu uwzględniono zawartość związków łatwo rozpuszczalnych w wodzie oraz uwalnianych stopniowo z granuli nawozowej. Taka formulacja nawozu pozwala na optymalne zaopatrzenie roślin w magnez i siarkę w całym sezonie wegetacyjnym, także w glebach lekkich, w których składniki ze związków bardzo dobrze rozpuszczalnych mogą być szybko przemieszczane poza zasięg systemu korzeniowego.