LUBOPLON 5-17-30

NPK 5-17-30 mieszanka

SKŁAD CHEMICZNY
  • 5% azotu amonowego (N), 
  • 17% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 
  • 16% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
  • 14% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie,
  • 30% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie.
 STOSOWANIE:

Nawóz powinien być stosowany najpóźniej 7-10 dni przed siewem roślin. Po zastosowaniu nawóz należy wymieszać z glebą. Na plantacjach wieloletnich najlepszym terminem stosowania jest okres ruszenia wiosennej wegetacji roślin. W przypadku konieczności zastosowania dużej dawki, część planowanej ilości można zastosować po pierwszym pokosie/wypasie.
LUBOPLON® 5-17-30 jest nawozem wieloskładnikowym przeznaczonym do stosowania w każdych warunkach glebowych. Ze względu na relację potasu do fosforu nawóz szczególnie nadaje się do nawożenia zbóż oraz rzepaku ozimego. Stosowanie nawozu pod rośliny ozime w pełni zaspokaja zapotrzebowanie upraw na azot w okresie jesieni oraz dostarcza startowe ilości wapnia i siarki. Nawóz zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne związki fosforu, dlatego powinien być polecany także w stanowiskach wyczerpanych z fosforu, gdy konieczne jest szybkie wprowadzenie tego składnika w strefę korzenienia się roślin. Dobra rozpuszczalność granul nawozowych jest wskazaniem do nawożenia trwałych użytków zielonych.

WŁAŚCIWOŚCI:
Nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny, szybkodziałający. Zawiera wszystkie składniki pierwszoplanowe. Komponenty nawozu dobrano w sposób zapewniający dobrą równomierność wysiewu. Nośnikami fosforu w nawozie są fosforany amonu i wapnia, co gwarantuje dużą dostępność tego składnika, w krótkim okresie po zastosowaniu. Pobieranie fosforu z nawozu jest dodatkowo stymulowane obecnością amonowej formy azotu. Granulacja:zawartość granulek o wymiarach 1,0 do 5,0 mm min 90%.