LUBOFOS POD ZIEMNIAKI

NPK (Ca, Mg, S) 3,5-7-25(3,5-2,5-21)

SKŁAD CHEMICZNY

  • 3,5% azotu amonowego (N); 
  • 7,0% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego;
  • 25,0% tlenku potasu (K2O) w formie chlorkowej i siarczanowej, rozpuszczalnego w wodzie; 
  • 3,5% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie; 
  • 2,5% tlenku magnezu (MgO) całkowitego, 
  • 21,0% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego. 


Nawóz posiada w swoim składzie szereg mikroelementów, takich jak:

  • 6 ppm boru, 
  • 11 ppm miedzi, 
  • 90 ppm manganu,
  • 59 ppm cynku.

Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.


STOSOWANIE:
  Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos pod Ziemniaki wiosną przed sadzeniem ziemniaków, mieszając z glebą do głębokości 10-15 cm, w czasie wykonywania zabiegów uprawowych.

WŁAŚCIWOŚCI:
Lubofos pod Ziemniaki jest nawozem przeznaczonym głównie do nawożenia upraw ziemniaków. Recepturę nawozu opracowano przede wszystkim z myślą o stosowaniu na glebach ubogich w potas, o średniej zasobności w fosfor oraz nie nawożonych organicznie. Lubofos pod Ziemniaki z powodzeniem można stosować także w innych warunkach glebowych. Nawóz ten zawiera w swoim składzie część potasu w formie siarczanowej, co wpływa korzystnie na jakość bulw i zawartość skrobi.