LUBOFOS 3,5-10-15 BEZCHLORKOWY

NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-15 (6-2,5-11)

SKŁAD CHEMICZNY

Składniki pokarmowe (procent m/m):

  • 3,5% (N) azotu amonowego, 
  • 10,0% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w  2% roztworze kwasu mrówkowego,
  • 15,0% (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie,
  • 6,0% (CaO) tlenku wapnia rozpuszczalnego w wodzie, 
  • 2,5% (MgO) tlenku magnezu całkowitego, 
  • 11,0% (S) siarki całkowitej.

 

STOSOWANIE:
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Plantos Nawóz Bezchlorkowy 3,5-10-15 o dużej zawartości potasu przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu. Przy stosowaniu pogłównym dobrze jest zastosować nawóz pod jeden z zabiegów pielęgnacyjnych w sadach i szkółkach. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie wokół drzew i krzewów i w miarę możliwości wymieszać go z glebą. Polecany jest do nawożenia roślin nie tolerujących wysokiego stężenia chloru (ziemniaki, krzewy, drzewa owocowe, warzywa, kwiaty, szkółki róż, tytoń i chmiel). Zawartość siarki na dość wysokim poziomie i w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny powoduje, że nawóz polecany jest również pod uprawy siarkolubne (motylkowe, rzepak, kapustne). Nawóz zawiera również wapń i magnez w formie siarczanowej. Zawarte w nawozie formy składników korzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin.

WŁAŚCIWOŚCI:
Polecany jest do nawożenia roślin nie tolerujących wysokiego stężenia chloru (ziemniaki, krzewy, drzewa owocowe, warzywa, kwiaty, szkółki róż, tytoń i chmiel). Zawartość siarki na dość wysokim poziomie i w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny powoduje, że nawóz polecany jest również pod uprawy siarkolubne (motylkowe, rzepak, kapustne). Nawóz zawiera również wapń i magnez w formie siarczanowej. Zawarte w nawozie formy składników korzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin.